Power Washer Safety

Power Washer Safety 

Fysiske farer

Høytrykksvannet som utløses av en kraftvaskemaskin, kan forårsake skade på hud eller skade på øynene hvis det er rettet mot ansiktet. Våt overflater rundt gjenstanden som vaskes, gir en truende fare. En bensindrevet trykkvask som drives i et lukket område som en garasje øker faren for karbonmonoksidforgiftning.

Elektrisk fare

Elektrisk støt kan oppstå når du blander strøm og vann. En ukorrekt jordet kraftvaskemaskin kan kutte ut og forårsake brann.

Driftsforholdsregler

Les alltid bruksanvisningen til brukeren og følg produsentens anvisninger når du bruker strømforsyningen. Ikke pek på vaskemaskinen på en annen person. Bruk non-slip sko og se på trinnet ditt på våte overflater. Ikke bruk en kraftvask mens du står på en stige. Ikke bruk en bensindrevet vaskemaskin i et lukket rom, for eksempel en garasje eller kjeller. Ikke la barn leke med eller betjene en trykkvask.

Elektriske forholdsregler

Plugg en elektrisk støvsuger i en plugg med en jordfeilbryter. Både plugg og vaskemaskin skal være riktig jordet. Hvis du bruker en skjøteledning, må du sørge for at krysset mellom strømkabelledningen og skjøteledningen holder seg utenfor stående vann. Ikke kutt ut jordjeggen på trykkvannsens ledning.

Svar på skade

Ved alvorlig skade, ring 911. Hvis såret bløder, trykk på med et rent håndkle for å stoppe blødningen. Påfør en ispakke til blåmerker. Kraftvaskere, også kjent som trykkvaskere, avgir kraftige vannstråler. De er vant til å rense alt fra biler til hus til båter. Vannstrålene fjerner raskt smuss og smuss som vil ta timer å skrubbe for hånd. Kraftvaskere kan rense så vanskelige å nå som andre etasjer i et hus eller under en bil. Som alle kraftverktøy presenterer kraftvaskere visse farer.

Andre artikkelen

Problemer med kompositt sidespor
Slik endrer du et bosted for funksjonshemmede
Slik installerer du galvanisert kanalrør
Hvordan bygge en Alaskan hytte
Hvordan klippe og bor gjennom betongblokker
Grants å gjenoppbygge etter en katastrofe
Slik installerer du molding hjørne stykker
Setter du Wood Cladding Over Murvegger?
Hvordan male en Trex Deck
Hvordan male et kommersielt gulv
Slik installerer du Trimmer
Slik installerer du Marble Tile på en dusjvegg
Hvordan lage vinduer og dører
Hvordan å svette messing pipe
DIY Bygg en veranda
Slik installerer du Cement Fiber Board på gipsvegg
Dumpster Enclosure Spesifikasjoner
De beste granittfarger for hvite skap
Hvorfor bruke skumunderlag for laminatgulv?
Hvordan male HardiePlank Siding