Teppe Installasjonsloven

Teppe Installasjonsloven  Alle som er interessert i å installere ny teppe, eller ansette en profesjonell for å installere den, bør være oppmerksomme på lovene som gjelder. De som installerer tepper på profesjonelt nivå må være forsikret for å dekke kostnadene ved eventuelle skader. Leietakere som ødelegger teppet i et leilighetskompleks, kan holdes ansvarlig for å erstatte denne teppet under visse omstendigheter.

Komme i gang

De som ønsker å ansette en profesjonell for å installere sitt nye teppe, bør være oppmerksomme på de vedlagte lovloven . Gulvmonteringsfirmaet er pålagt ved lov å ha en forsikringspolicy for å beskytte mot eventuelle skader som oppstår under installeringen av det nye teppet. Forbrukerne har også rett til å kreve en skriftlig garanti for å beskytte mot eventuelle problemer med teppet i fremtiden, som for eksempel sømmer som blir utelatt. Ved avhending av det gamle teppet må du alltid sjekke statens lover for å sikre at bortskaffelsen er lovlig. For eksempel vil en nylig lovforslag i California kreve at alle gamle tepper skal resirkuleres i stedet for å kastes bort, og redusere mengden avfall i deponi. Fra og med 2010 har denne regningen ennå ikke blitt en lov.

The Gases

En nylig lovforslag som ble vedtatt i huset, kjent som Chemical Sensitivities in State Buildings Bill, ville endre lovene med hensyn til Tepper legges i statlige bygninger. Hovedfokuset på regningen er å forhindre at kjemikalier og lim involvert i å legge teppe fra å forstyrre ren luft i selve bygningen. Under retningslinjene for Institutt for bygninger og generell tjenester må alle nye tepper kom med et teppedatablad som forklarer hvilke kjemikalier teppet kan inneholde før det er installert. Databladet må legges ut på hver etasje der det nye teppet skal installeres.

Leie

Leietakere som flytter inn i et leilighetskompleks bør Kontroller alltid for teppeskade før du signerer en leiekontrakt og gjør eventuelle skader kjent for utleier for å unngå fremtidige utgifter. For eksempel har utleiere ikke rett til å lade en spennende leietaker for ny teppeinstallasjon hvis leietaker bare har forårsaket normal slitasje på teppet, eller om teppet var gammelt og skadet til å begynne med. Men hvis leietaker skaper skader på teppet, som å fargelegge det eller rive det, har utleier en juridisk rett til å belaste leietaker et gebyr for å installere et nytt teppe.

Andre artikkelen

Slik installerer du Floating Engineered Hardwood Flooring
Fordeler u0026 amp; Ulemper med veggisolasjon
Bifold døralternativer
Septisk lagunevedlikehold
DIY Butcher Block Counter
DIY Bytte en garasje etasje
Hvordan kutte ut en skadet flis
Hvordan bygge en liten betong blokk hus
Styles of Septic Tank Leach Fields
Slik installerer du Nafco Vinyl Tile
Energifaktor på vannvarmere
Coil Winding Methods
Slik installerer du en veggmontering på en lath u0026 plaster Wall
Tips om å hente ny betong
Hvordan installere Tile Floor over Wood Subfloor
Slik remodellerer du kjelleren din i enkle trinn
Hardwood Flooring Kitchen Ideas
Formålet med vinduet Trim
Slik tegner du en dusj med badekar
Slik Prep og Stain Cedar Shingles