Septisk lagunevedlikehold

Septisk lagunevedlikehold 

Kontroll vegetasjon

Plantering av et hardt grunndekke rundt lagunen, vil redusere jord erosjon i lagunen. Hvis du planter gress, velger du et lavt voksende utvalg, for eksempel bøffelgress, for å redusere klippingen.

Trim eller fjern tette busker rundt lagunens omkrets. Luft må strømme fritt over overflaten av avløpsvannet for å oppmuntre til riktig mikroorganismeaktivitet som nedbryter avfallet. Unngå å plante store trær i nærheten av lagunen som vil miste bladene sine om vinteren og kan dekke overflaten av avløpsvannet.

Limavfall

Selv om en septisk lagune effektivt vil behandle menneskelig kloakk, må du ikke overbelaste den naturlige system ved å skylle gjenstander som ikke bionedbrytes raskt, for eksempel tamponger, hygienepapir, papirhåndklær og plastemballasje. Fett, drenert ned i en kjøkkenvask, kan tette seg i røret som fôrer lagunen eller kan danne et lag på toppen av avløpsvannet , reduserer naturlig luftstrøm.

Rengjøringsmidler, husholdningsrenere, kjemikalier og antibakterielle såper kan drepe de nyttige bakteriene som bryter ned avfallsmaterialet i lagunen. Når dette skjer, kan lagunen bli stinkende. Alternativ metode for avhending av desinfeksjonsmidler, herbicider, pesticider og andre kjemikalier. Bruk bionedbrytbart vaskemiddel og oppvaskmiddel.

Sikkerhet

Opprette en barriere mellom lagunen og resten av landet ditt, forhindrer store dyr eller barn fra e nter lagunen. Din lokale bygningsmyndighet kan fortelle deg om det finnes koder som regulerer hvilken type gjerd du kan installere rundt lagunen din. Gjerdet trenger en port som er stor nok til å la klipperen få tilgang til lagunens innvendige bred. Behandle en lagune årlig for å forhindre myggfisk. Små disker, kalt 'dunks', er tilgjengelige fra ditt lokale fylkeskommune for behandling av lagunen.

Periodisk vedlikehold

Av og til kan frø fra invasive planter eller trær spire og raskt ta rot i en lagune. Fjern disse uønskede plantene ved å trekke dem ut når de er svært små. Når de blir større, er de mye vanskeligere å fjerne og kan kreve hjelp av en gravemaskin eller annet tungt utstyr. Fordi en lagune inneholder menneskelig kloakk, regulerer de fleste samfunn strengene og utformingen av laguner strengt. Hvis avfallsnivået i lagunen nærmer seg toppdemningen, kan en stor traktor skrape faststoffene fra bunnen av lagunen, og forhindre overflødighetsulykker. I områder der det ikke finnes sentral avløpsvann og jorda ikke tillater installasjon av et septisk system med utelatingsfelt, kan en slamlagun være svaret. Funnet hovedsakelig i landlige områder, inneholder disse boliger med avløpsrør for avløpsvann menneskelig og organisk husholdningsavfall. Når det er riktig utformet, dekomponeres kloakk i en lagune raskt ved eksponering for sollys og oksygen. Riktig vedlikehold av en septisk lagune sikrer pålitelig avfallshåndtering i mange år.

Andre artikkelen

Slik monterer du skap
Hvordan lage en bar teller
Hva er Hardboard Siding?
Kull Vs. Trevarme
Slik installerer du Moen dusjarmflenser
Slik installerer du teppe på linoleum, fliser og hardved
Slik fjerner du Old Tile Cement
Slik forsegler Keramisk Tile for Damp
Solpanel Installasjonskomponenter
Slik gjør du kjøkkenplattformene billig
DIY Wooden Doors
Deler av en trappelegging
Kjennetegn ved et kjøkken med høy kvalitet
Rotary Hand Tools
Steel Siding u0026 amp; Taktekking Farger
Bruken av trykkbehandlet tre
Slik kobler du to stykker tre-veggs skorsteinsrør
Riktig Betong Finishing Teknikker
Hvordan henge en Plasma TV Metal Stud
Hvordan kutte taket for å installere en trebrenner