Hva er funksjonene til et kostnadsoverslag i byggingen?

Hva er funksjonene til et kostnadsoverslag i byggingen?  Bygg er en raskt utviklende industri. Teknologi er ansvarlig for å kjøre mange endringer i måten byggeprosjekter er utformet, estimert og bygget på. I økende grad oppretter bygningsinformasjonsmodellering (BIM) 3D-versjoner av prosjektet lenge før konstruksjonen starter. Integrert prosjektleveranse (IPD) åpner døren for en langt mer samarbeidende tilnærming til bygging enn det som har vært kjent de siste årene. Disse endringene, og de variable scenarier byggeprosjektene er bygd under, forårsaker byggingskostnadsberegning av funksjoner og prosesser som kan variere fra prosjekt til prosjekt.

Estimere prosjektkostnader

Hovedoppgaven til kostnadsestimering i bygg er å bestemme total kostnaden for prosjektet, og de enkelte kostnadene for hver hovedkomponent i prosjektet. Det prosjektmessige estimatet gjøres ofte før byggeplanleggingen starter. Det er en av de avgjørende faktorene i prosjektets endelige omfang.

Estimatene for de enkelte delene av prosjektet pågår når det totale prosjektbudsjettet er opprettet. Anslagene for prosjektet inkluderer alle materialer, arbeidskraft, utstyr og underleverandørkostnader. De inkluderer også elementer som kalles generelle forhold hvor tillatelseskostnader, midlertidige kontorkostnader og bruks- og forsikringsutgifter beregnes.

Utvikle materialeliste

Estimatoren holder en løpende rekkevidde av materialene som går inn i prosjektet som estimat er utviklet. Dette er en naturlig del av estimeringen, siden det er nødvendig å vite mengden materiale for å bestemme kostnadene. Noen materialer i et prosjekt blir sett på mer kritisk under estimering fordi små forskjeller i deres egenskaper kan gjøre store forskjeller i kostnadene. Materiallisten som ble utviklet under estimeringen, blir også listen som brukes til å bestille materialene. I noen tilfeller vil estimatorer levere materialelister til leverandører som deretter skal levere kostnadsoverslagene.

Definer underleverandørroller

Estimatorene har fingrene på pulsen av hele prosjektet. Ved estimering må de bestemme hvem som skal gjøre hver del av arbeidet. Det er ikke uvanlig for en generell entreprenør å ha underleverandører gjøre spesifikke deler som VVS og elektrisk.

Mens de generelle entreprenørestimatene jobber med masteroppgaven, vil de unngå å estimere de områdene som skal håndteres av underentreprenører. Ofte er det arbeid som må gjøres av den generelle entreprenøren før eller under tiden en underleverandør gjør sin jobb. Estimatorene vil sørge for å inkludere det arbeidet i sine estimater. Når underleverandørroller er definert, De blir bedt om estimater på deres deler eller arbeidet, eller delene blir lagt ut for bud.

Spesifiser utstyrsbehov

Utstyr for å flytte materialer, mennesker og jord må inngå i det endelige prosjektoppgørelsen. estimatorer vurdere hvordan arbeidet vil bli gjort, de må tenke på hvilket utstyr som er nødvendig. Estimatene bestemmer om det skal leies ut bestemt utstyr, eller om det er entreprenør-eid utstyr som skal gjøre jobben. s vil da bli spesifisert på prosjektplanen og, når det gjelder eid utstyr, vil utstyrsforvalterne bli varslet.

Andre artikkelen

Hvordan å endre kabinett hengsler
Hvordan Bytt Dusj Caulking
Typer av beslag for vannledninger
Hvordan refinansiere et boliglån i Storbritannia
Hvordan bygge en Pueblo indisk Mud House
Slik installerer du Roll Roofing på en sidevegg
Slik fjerner du et badskap
Slik tegner du et badrom med dusj
Definer hardboard
Slik bestiller du Vinyl Siding
IBC Midlertidige bygningskrav
Slik rengjør du korrosjon av kombinasjonsfirkant
Slik Level A Sub Surface for Tile
Hvordan bygge et komposterings toalett
Veggpapirfjerningsteknikker
Verdi av bygningsisolasjon
Hvordan Hang Rod Closet Arrangørene
Hvordan lage et skrivebord med en gammel bokhylle
Slik installerer du en trappelegel og spindler
Hvordan måle ytterdørene