Verktøy og teknikker for salgsprognoser

Verktøy og teknikker for salgsprognoser  Selgere, salgsforvaltere, driftsdirektører og finansdirektører alle prognostiserer salg. Salgsprognoser er basert på tall fra salgshistorikk og kunde telling, samt ledernes kunnskap om produkter og markedet. Salgsprognosene er utviklet ved hjelp av spesifikke verktøy som bruker en rekke teknikker.

Salgshistorie

Salgshistorie er et viktig verktøy for prognoser. Det er grunnlaget for lager, bemanning og forretningsplanlegging. Å vite tidligere år har salg muliggjort etablering av en baseline eller et utgangspunkt for å sette mål. Salgshistorie, analysert med kunnskap om markedet, kunder, industri og produkter, er hovedindikatoren for fremtidige salgsmuligheter.

Åpen -Model Tidsserien Teknikker

Tidsmodellteknikker med åpen modell involverer analyse av salgshistorikkdata for mønstre som skal brukes i prognoser for salg. Disse er mønstre i nivå, trender og sesongmessighet kombinert med 'støy'. Nivå er salget historie uten trender. Trender er økninger eller nedgang i salget som fortsetter år etter år. Sesong er et mønster av salg av bestemte gjenstander på bestemte tider på året, for eksempel sjokoladeegg i påsk eller romvarmere i tidlig vinter. Støy involverer tilfeldige effekter i salg som ikke har et repeterbart mønster i tidligere salg. Ved å analysere salgshistoriskrendene og årsakene til endringer i salget kan salgspersonell produsere mer nøyaktige prognoser.

Eksponentiell utjevning

Eksponentiell utjevning er en salgsprognose som sammenligner en tidligere prognose med faktiske resultater for å få en feil å bruke i nåværende og fremtidige prognoser. For eksempel $50 000 i widget salg prognose for januar i fjor og $41 000 i widgets faktisk solgt den måneden produserer en eksponensiell utjevningsfaktor, eller feil, med negativ $9 000. Denne figuren brukes til å få en mer nøyaktig prognose.

Trend

En trend er oppad eller nedadgående bevegelse av tallene i grunnlinjen over tid. Trender indikerer at noen tiltak er nødvendig, for eksempel at det sikres at nok lagerbeholdning er bestilt, og det er nok fraktpersonale til stede for høysalgsemåneder, eller det er behov for ekstra salgs- og markedsføringsarbeid for lavere salgsmåneder. Trender er viktige prognostiseringsverktøy for planlegging og forberedelse.

Excel

Excel er et regnskapsarktprogram som lar brukerne organisere salgshistorikkdata for prognoser. Kundelister, salgspersonelllister, produkter og salgshistorie etter år og måned er organisert i Excel for å vise salgstall, analysere trender og projisere fremtidig salg for å forberede inventar, bemanning og leveringsmetoder. Excel har mange funksjoner som er viktige for salgsprognoser, for eksempel pivottabeller, gjennomsnittlige verktøy og grafikk

Andre artikkelen

Jetted Tub Installere spesifikasjoner
Slik konverterer AutoCAD 2008 til AutoCAD 2004
Hva er fordelene med treskruer?
Slik fjerner du gamle plastfliser
Slik fjerner du bakgrunnsbilde fra et Wall Board
Kjøkkenskap Hengende Instruksjoner
Slik Buld En Keramisk Tile Dusj
Hvordan bygge en Betong Paver Oppkjørselen
Hvordan erstatte Caulk i bad
Slik monterer du en svart skorsteinsovn
Fjerning av et stripped Hex Bolt Head
Attic Shelving Ideas
Slik installerer du en flis dusjhyllehylle
Hvordan Estimere Stone Finer Mengder
Hvordan bygge et nytt skap
DIY: Garage Oppbevaringsplaner
Slik installerer du Adhesive Tiles
Hva er en enveis lagbolt?
Slik Bend Wood With Heat
Slik suger du en trebrennende komfyr gjennom en vegg