litterær kritikk av poesi

litterær kritikk av poesiLitterær kritikk tar som emne kreative fungerer i både prosa og poesi. Kritikken av poesi har blitt praktisert i tusenvis av år med å definere og forklare poetens kunst og anbefale eller fordømmer bestemte eksempler på det. Reading litterær kritikk av poesi kan hjelpe leserne å forstå og sette pris dikt og bedre artikulert årsakene til deres personlige liker og ikke liker. Noen av de mest betydningsfulle arbeidet på feltet har blitt gjort av poeter selv.

Tidlig historie

Den tidligste store verk av litterære kritikk, i vest minst, er "Poetikken" av filosofen Aristoteles, som stammer fra det fjerde århundre f. Kr. Poesi var ikke kraftig skilles fra performance i antikken og hovedtemaet i Aristoteles 'arbeid er kunsten tragedien, selv om han ikke undersøke særpreg poetisk språk, som rytme, harmoni og meter. Aristoteles innflytelse dominert litterære kritikk i århundrer.

attende og nittende århundre

Kritikk dukket opp som en profesjonell kall det attende århundre. Den engelske forfatteren Dr. Samuel Johnson brukte sitt omfattende biografiske undersøkelsen, "Lives of av de mest eminente engelske Poets» (1779-1781), som en mulighet til å vurdere arbeidet i poeter diskutert. Johnson's moderne, Alexander Pope, var forfatter av en brutalt kritisk episk, "The Dunciad", som nådeløst narr av hans poetiske samtidige. Den romantiske bevegelsen i England og Tyskland produserte en rekke store kritikere i begynnelsen av nittende århundre, poeten Coleridge forsøkte å utvikle prinsipper for poetisk kritikk i "Biographia Literaria. "Ved slutten av århundret, ble litterær kritikk etablert som akademisk disiplin gjennom figurer som Matthew Arnold, en poet som ble Oxford professor i poesi i 1857.

Moderne tid

Det moderne perioden er preget av spørsmål om kritiske metode. TS Eliot understreket tradisjon over individuelle talent, foreslår at poeter ". . . må nødvendigvis bli bedømt av standardene fra fortiden. " Den kritiske skole som dominerte lesning av poesi i USA og England i midten av tyvende århundre, den nykritikk, avviste studiet av historiske og biografiske sammenhenger, og insisterte lesere fokus på selvforsynt tekst av diktet. Poesi, for New Critics, var ikke om dikterens følelser og erfaringer, men om ordene på siden og deres metaforiske og symbolske funksjoner. William Wimsatt kalte troen på at poetens personlige intensjoner var grunnleggende for betydningen av et dikt "på forsettlig feilslutning. "

Schools of Criticism

Faglig kritikk av poesi ble stadig mer teknisk i kjølvannet av nykritikken. Skoler som formalisme, strukturalisme og dekonstruksjon søkt å bringe presis kritiske verktøy for å bære på spørsmålet om hvordan poetisk språk produserer sin effekt. Enkelte kritikere har holdt ut mot denne utviklingen mot scientistic Objektivismen, og hevder at den personlige opplevelsen av å skrive eller lese dikt er fullstendig viktig. En viktig eksponent for dette synet har blitt Yale professor Harold Bloom. Andre, som Frank Lentricchia, har oppfordret at poesien, som alle andre kreativ skriving, kan bare forstås i den historiske og politiske konteksten i tider der det kom frem.

The Influence of Criticism på Poesi

Poetry selv er formet av arbeidet til moderne kritikere. Den intense fokus på selvstendige dikt som har dominert kritikk for nesten hundre år har falt sammen med en nedgang på de lange episke diktet i favør av mer konsentrerte lyriske vers. Utviklingen mot teoretiske studiet av hvordan poetiske språket selv fungerer, fremfor en undersøkelse av poetens motiver, har falt sammen med eksperimentelle vers hvor en interesse for språk ser ut til å gå foran å fortelle en historie eller formidle følelser.

Andre artikkelen

 • Slik leser gamle blader online
 • litterær kritikk av poesi
 • Boken distribusjonsstrategi
 • litteratur og personlig vekst
 • Hva betyr prikkene i korrektur?
 • hvordan gjøre magnetix modeller
 • hvordan å skrive din egen roman
 • Raleigh bokklubber
 • hvordan å lage en ebook for iphone
 • hvordan åpen kildekode publisere en bok
 •